Göz Sağlığı

Görüşünüzün çok iyi olduğunu ve bu nedenle bir göz doktoruna gitmeye ihtiyacınız olmadığını mı düşünüyorsunuz? Tekrar düşünün. Göz muayeneleri, yalnızca az gören kişiler için değildir. Göz hastalıklarının belirtileri ortaya çıkmadan önce tespit etmenin önemli bir yoludur. Göz doktorları, diyabet, beyin tümörleri gibi başka hastalıkları da erken teşhis edebilir.

Göz ile ilgili herhangi bir problem olmasa bile olası risklerin erken tespiti için uzmanlar yılda bir kez göz muayenesi önermektedir. Çocuklarda bu süre 6 ayda bir, hatta bazı özel durumlarda hekimin önerisi ile daha sık olabilir.

Göz muayenesinde neler olacak?

 • Hastanın geçmişi: Doktorunuz, size genel sağlığınız ve ailenizdeki göz hastalıklarıyla ilgili sorular sorar.
 • Görme testi: Doktorunuz, yakın ve uzak görüşünüzü kontrol eder. Gelişi güzel harfler okutulur. Doktorunuz, görüşünüzü, 3D görme yeteneğiniz, görme alanınız ve renk algılamanız gibi başka açılardan da test edebilir.
 • Tonometri: Doktorunuz, tonometri adı verilen, hava üfleyen bir cihazla göz içi basıncınızı ölçer. Tonometri, glokom testidir.
 • Göz muayenesi: Doktorunuz, gözlerinizin farklı bölümlerini yakından muayene eder. Göz bebeklerinizi dilate etmek, yani genişletmek için damla damlatması gerekebilir. Bu sayede doktorunuz gözünüzün içini daha iyi görür. Dilatasyon, gözlerinizi birkaç saat süreyle ışığa duyarlı hale getirir. Damlaların etkisi geçene kadar, güneş gözlüğü takmanız gerekir. Bu durumda sizi arabayla eve bırakacak birisine ihtiyacınız olabilir.
 • Diğer tetkikler: Sağlık durumunuza ve yaşınıza bağlı olarak, başka tetkikler veya muayeneler de gerekebilir. Göz muayenelerinde bazen glokom, diyabet, yüksek tansiyon ve artrit belirtilerinin erken teşhisi mümkün olabilmektedir. Doktorunuzun normal olmayan bir bulguyla karşılaşması halinde, her zamanki doktorunuz veya başka bir uzman tarafından düzenli olarak takip edilmeniz gerekebilir.

Lazer Tedavisi

Kimlere Lazer Tedavisi Uygulananır

 • 18 yaşını doldurmuş olanlar
 • Son 1 yılda göz derecesi 0.50 dereceden fazla değişmemiş olanlar
 • En fazla -8 dereceye kadar miyopi, -5 dereceye kadar astigmat ya da +5 derece kadar hipermetropisi olanlar
 • Kornea kalınlığı yeterli derecede ve kornea dokusu sağlam olanlar
 • Gözlerinde başka herhangi bir hastalık bulunmayanlar
 • Yapılacak ön muayene ve tetkikler neticesinde göz yapısı ameliyata uygun bulunan kişiler lazerle tedavi edilebilmektedir.

Lasek

Lasik, kişinin gözlük veya kontakt lenslere bağımlılığını azaltmak amacıyla uygulanan cerrahi bir işlemdir. Lasik yönteminde gözün saat camı gibi ön kısmını kaplayan saydam kornea tabakası excimer lazer ile mevcut kırma kusurunu ortadan kaldıracak şekilde kalıcı olarak yeniden şekillendirilir.

Lasik

Şeffaf tabakanın (kornea) ince olması sebebi ile lasik uygulanamayan hastalar lasek tedavisi için en önemli aday gruptur. Bu hastalarda şeffaf tabaka kalınlığı ne olursa olsun lasek uygulanabilir. Bunun yanı sıra lasik uygulanabilecek her hastaya istenirse lasek tedavisi de rahatlıkla uygulanabilir. Lasek tekniğinde sadece kornea tabakasının en üst örtüsü olan epitel tabakası alkol yardımı ile ayrılarak kaldırılır. Kırma kusurunu düzeltmek için lazer tedavisi uygulanmasının ardından epitelyum tabakası tekrar yerine yerleştirilir ve göze takılan özel bir kontakt lens genellikle ameliyattan 4 gün sonra çıkartılır.

PRK

PRK, Excimer lazer tedavisinde ilk uygulanan yöntemdir. PRK yönteminde lasekten farklı olarak, kaldırılan ince tabaka tekrar yerine konulmaz. İşlem esnasında herhangi bir ağrı hissedilmez. Hastanın gözüne kontakt lens takılır. Bu lens epitelyum iyileştikten sonra 3. veya 4. gün çıkarılır. Ağrılı geçebilecek ilk 24 saat için ağrı kesiciler alınabilir. 2-3 hafta antibiyotik ve anti inflamatuar damlalar kullanılır.

PTK

Korneada (saydam tabakada) çeşitli sebeplere bağlı olarak oluşmuş izler ya da lekeler varsa bunlar excimer lazerle silinebilir ve kişinin daha net görmesi sağlanabilir. Bu işleme PTK adı verilir. PTK; lazerle korneadan tedavi amaçlı doku çıkarılması anlamına gelir.

PTK’nın göze zararlı etkisi yoktur. Ancak, göz numaraları hafifçe hipermetroplaşabilir. Göz uyuşturucu damla ile uyuşturulduktan sonra göz çevresi silinerek, steril bir örtü örtülür. Göz kırpmayı engellemek üzere, göz kapakları “blefarosta” denen aletle açılarak göze lazer uygulanır. Göze numarasız kontak lens takılır. Antibiyotikli damla damlatılarak blefarosta gözden çıkarılıp, işlem sonlandırılır.

Wavefront

Wavefront tedavisinde wavefront cihazı, kornea tabakası, göz merceği ve sinir tabakasında oluşan ışık saçılmalarını ayrıntılı bir şekilde ölçer ve bu ölçüme göre bir tedavi şeması düzenler. Wavefront cihazında hesaplanan tedavi şeması lazer cihazına aktarılır ve böylece kişiye özel lazer tedavisi yapılmış olur. Wavefront sistemi ile lazer tedavisi uygulanmış olan hastalarda tedavi sonrasında standart lazer tedavisine göre daha kaliteli görüş elde dilebildiği gibi gece görüş problemleri de daha az ortaya çıkmaktadır. Wavefront tedavisinin en önemli uygulama alanlarından birini de standart lazer tedavisinde başarısız kalınmış olan hastalar oluşturur.

Supracor Excimer Lazer

Supracor Excimer Lazer ile 15 dakikada gözlüklerinize veda edin.

Miyop, hipermetrop, astigmat ve yaşa bağlı yakını görme sorununun (presbiyopi) düzeltilmesindeki en etkin tedavi yöntemi Supracor Excimer Lazer Teknolojisi ile kısa bir sürede gözlük ve lenslere bağımlılığınızdan ömür boyu kurtulabilirsiniz.

Uzman doktorlar tarafından uygulanan Supracor tekniği ile uygulanan Excimer Lazer Tekniği sayesinde hem uzak hem yakın görme sorununuz tek seansta güvenle düzeltilebilir.

Lazer ameliyatı, Supracor Excimer Lazer cihazı aracılığı ile miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kornea kırma kusurlarını düzelterek net görmenizi sağlayan bir ameliyattır.

Ameliyat için göz yapınızın uygunluğu, ayrıntılı bir göz muayenesi ile belirlenir. Bu muayene rutin bir göz muayenesi olmayıp son derece gelişmiş cihazlarla yapılır. Ameliyat sırasında gözün uzak ve yakın görüşte ne kadar düzeltilmeye ihtiyacı olduğuna dair bilgiler sisteme yüklenir ve lazer ışını uygulamasıyla kornea buna göre yeniden şekillendirilir.

Yaşa Bağlı Yakını Görme Sorununa (Presbiyopi) Son

Presbiyopi, 40 yaşın üzerindeki kişilerde yaşa bağlı olarak oluşan yakını görememe sorunudur. Daha önce hiç göz problemi yaşamamış olsa bile, her insan 40 yaşından sonra kitap ve gazete okumada veya bilgisayarda çalışmakta problemler yaşamaya başlar. Günümüzde bu rahatsızlığı lazer ile tedavi edebilen yöntem Supracor Excimer Lazer tekniğidir.

Uzak ve Yakın Görme Aynı Anda Tedavi Edilebilir

Supracor yöntemiyle uzak ile yakın görme sorunu ilk defa aynı anda tedavi edilebilmektedir. Diğer yöntemlerde istenmeyen sapmalar oluşup uzak görüş bozulurken Supracor ‘da böyle bir risk bulunmamaktadır.

Bu uygulama; 40 yaş üzeri yakın görme sorunu yaşayan ve gözlük kullanmak istemeyen, uzman göz hekimi tarafından yapılan ön ölçümler ile birlikte uygunluğu tespit edilen herkese 4-5 dakika gibi kısa bir sürede yapılabilmektedir.

Supracor Excimer Lazer uygulamasıyla hastanın göz sağlığı korunarak gözlüğe ve lense bağımlılığı ortadan kaldırılıp daha konforlu bir hayat sunulmaktadır.

Katarakt

Katarakt, göz bebeğinin arkasındaki, şeffaf olan göz merceğinin görmeyi azaltacak derecede saydamlığını kaybederek bulanıklaşması ve net görmeyi engellemesidir. Mercek saydamlığını kaybetmeye başlayınca ışınların geçişi engelleneceğinden hastanın görüş netliği bozulmaya başlayacaktır. Kataraktlı gözlerde görme bulanıklığı, kataraktın derecesine göre, az bulanık görmeden başlayarak sadece ışık görecek dereceye kadar çok değişik seviyelerde olabilir.

Kataraktın Belirtileri

 • Görmede azalma
 • Puslu görme
 • Çift görme
 • Gözlerde çabuk yorulma
 • Akşamları görme azalması
 • Etrafın bulanık veya sarı görülmesi
 • Gözlük ihtiyacının sık sık değişmesi
 • Araba farları, sokak lambaları gibi parlak ışıkların etrafında harelenme ve gözü fazla rahatsız etmesi

Kataraktın en sık görülen belirtisi

Görme keskinliğinin azalması ve bulanık görmedir. Hasta, görmesinin sürekli bulanık olmasından, görmesinin daha giderek kötüleştiğinden ve okuyamadığından şikâyet eder. Bazı katarakt türlerinde görülen tipik bir görme şikâyeti de gözün miyop hale gelmesidir.

Kataraktı olan hasta, kataraktlı gözüyle cisimleri; bir tülün, bir filmin veya buzlu camın arkasından bakıyormuş gibi algılar. Renkleri bulanık ve soluk olarak görmeye başlar. Işık problemleri ortaya çıkar, hastanın gece araba kullanması giderek zorlaşır, keza kataraktı olan kimse, okurken ya da yakın işler yaparken yeterli ışık bulamamaktan yakınır. Genelde siyah olan göz bebeğinin rengi değişmeye başlar. Yavaş ilerleyen bir hastalık olan kataraktın bazı türlerinde yakın görme netleşebilir. Bu durum geçicidir. Başlangıç seviyesindeki kataraktlarda görme fazla etkilenmediğinden ancak detaylı muayenelerle teşhis edilebilir.

Kataraktın tedavisi günümüzde gelişen katarakt cerrahisinde; özel durumlar dışında artık genel veya lokal anestezi uygulanmamaktadır. Hasta ameliyata sadece gözü uyuşturan ve 4-5 kez damlatılan damlalar ile hazırlanır.

Kataraktta tek tedavi yöntemi olan ameliyat, teknolojik yöntemler ve kaliteli merceklerle sorun olmaktan çıkıyor. Kısa sürede tamamlanan ağrısız ameliyatlarda göz içine yerleştirilen yapay merceklerle görüş kaliteniz yükselir.

Diğer göz tedavileri:

 • Genel göz muayenesi
 • Göz çevresi sorunları ve tedavisi
 • Sarı nokta hastalığı
 • Fakik lol
 • Diyabetik retinopati
 • Retina (ağ tabaka)
 • Keratokonus
 • Protez göz sorunları
 • Glokom (göz tansiyonu)
 • Refraktif cerrahi
 • Üveit
 • Göz kapağı hastalıkları
 • Göz kuruluğu